ריצוף פוליאוריתן מפרט ביצוע דנברגלוס פלור 100% מוצקים – דנבר צבעים

ריצוף פוליאוריתן מפרט ביצוע דנברגלוס פלור 100% מוצקים – דנבר צבעים

ציפוי רצפות בפוליאוריתן דנברגלוס פלור חזק יותר מכל אפוקסי 

הכנת שטח:

 • במידה ויש שומנים קלים על ציפוי אפוקסי קיים והשומן לא חדר לבטון – המסה עם דגריזר Z בשפשוף (מטאטא כביש או מכונה) ושטיפה במים, לאחר ייבוש – התחלת ליטוש.
 • במידה ויש חדירת שומנים לבטון – פיזור אמולגטור אל שמן N "ליניקת השומן" ושטיפה במים עד שמפסיק לצאת קצף. לאחר ייבוש – התחלת ליטוש.
 • ובמידה ויש שכבת שומן\פיח מוקשה – פיזור קרבון קלינר ושפשוף עד המסה מלאה\ריכוך וגירוד מכני עד קבלת בטון נקי משומן\פיח מוקשה, פיזור אל שמן N ושטיפה במים. לאחר ייבוש – התחלת ליטוש.
 • יש לבדוק בזמן השטיפה במים כשהרצפה רטובה רמת חומציות PH זו צריכה להיות ניטרלית = 7-8. במידה וגבוה יותר, יש לדחות מועד היציקה עד 28 יום לפחות מיום היציקה במידה ובטון חדש. במידה והבטון ישן יותר ועדיין רמת חומציות גבוהה. יש לנטרל עם תמיסת סודה קאוסטיק מדוללת ולשטוף ולבדוק שוב. עד קבלת תוצאה 7-8
ריצוף פוליאוריתן מפרט ביצוע דנברגלוס פלור 100% מוצקים www.denber-paints.co.il

ריצוף פוליאוריתן מפרט ביצוע דנברגלוס פלור 100% מוצקים www.denber-paints.co.il

ריצוף פוליאוריתן מפרט ביצוע דנברגלוס פלור 100% מוצקים – דנבר צבעים

ציפוי רצפות בפוליאוריתן דנברגלוס פלור חזק יותר מכל אפוקסי 

ליטוש:

 • על שכבת ציפוי ישנה – לחידוש – ליטוש עם מלטשת ניר מס' 26 עד קבלת משטח מט.
 • על בטון – ליטוש יהלום עם מכונת הליקופטר כפול עם 6 דיסקים יהלום או דיסק יהלום גדול "7-"9 לשטחים קטנים . בזמן הליטוש יש לחבר את המכונה למערכת שאיבת אבק. והעובד בליטוש חייב לחבוש משקפי מגן ומסיכת אבק.
 • לפני המשך ויישום שכבת הפריימר יש לבצע בדיקת חוזק הבטון. בדיקת pull-off עם מכשיר העומד בתקן ASTM-D4541 חוזק למשיכה חייב להיות גדול מ 1.5MPa  בטון חלש יותר יתפורר בעתיד מלחצים ביחד עם הציפוי. במקרה זה אין להמשיך אלא באישור המזמין בכתב כי הינו ער לבעיה ועומד על המשך עבודות הציפוי על אחריותו.

 בדיקת לחות הבטון:

 • שיטה 1 – מכשיר בודק לחות. עם קוצים חודרים: תוצאה נדרשת פחות מ 3% לחות. הבדיקה תיעשה בכל 50 מ"ר של השטח.
 • שיטה 2 – הדבקת יריעת ניילון שקוף/פוליאתילן בגודל 46×46 ס"מ, עם ניר דבק ברוחב 5 ס"מ מסביב לאיטום מלא. לאחר 16 שעות לפחות – הרמת היריעה ובדיקה ידנית שאין לחות על הבטון ועל החלק התחתון של היריעה שהיה במגע עימו. הבדיקה תיעשה בכל 50 מ"ר של השטח.

ציפוי רצפות בפוליאוריתן דנברגלוס פלור חזק יותר מכל אפוקסי 

שכבת פריימר:

 • ערבב חלק א' + חלק ב' היטב עם בוחש חשמלי עד קבלת תמיסה אחידה.
 • מריחת שכבת אפוקסידן פלור פריימר 1 ליטר ל 5 מ"ר בטון. במריחה\התזה. לרצפה לחה – אפוקסידן פלור פריימר 450
 • על שכבת ציפוי קיימת ישנה אין חובה בפריימר ובתנאי שאין קרחות בציפוי החושפות את הבטון. גם אז ניתן ליישם פריימר בקרחות בלבד. חובה ליטוש איכותי של כל שטח בציפוי לפני יישום שכבת חידוש.
 • במידה ומחוסר ברירה (מומלץ לבצע ייבוש יזום עם ברנר) יש לצקת על חלקים קטנים לחים יש להשתמש ב"אפוקסידן פלור פריימר 450" המיועד לשטחים לחים.

ריצוף פוליאוריתן מפרט ביצוע דנברגלוס פלור 100% מוצקים – דנבר צבעים

ציפוי רצפות בפוליאוריתן דנברגלוס פלור חזק יותר מכל אפוקסי 

יציקת גראוט :

 • במידה וקיימות "קרחות" ברצפה\חורים גדולים יש למלא הפרשי גובה עם גראוט אפוקסי.
 • הכנת תערובת אפוקסידן גראוט: ערבב חלק א'+ חלק ב' והוסף בזמן הערבוב קוורץ חלק ג' לתוך הדלי עד קבלת תערובת סמיכה כמו בטון.
 • את התערובת יש לצקת מיד לתוך הקרחות\חורים ולפלס שתי וערב עם מלג' עד קבלת דחיסות מלאה ופילוס לגובה "אפס".

 יציקת דנברגלוס פלור 100% מוצקים:

 • ערבב היטב חלק א' 10 ליטר + חלק ב' 5 ליטר וביחד 15 ליטר והוסף קוורץ עד 18 ליטר. שפוך לדלי אחר וערבב שוב – חובה. כל זאת תוך עד 10 דקות למניעת התחממות וקלקול החומר.
 • שפוך מיד כל התערובת בפינת השטח לציפוי ופלס עם סרגל שיניים לעובי הנדרש. הוסף והמשך לצקת קטעים עד להשלמת כ- 2 מטר פס יציקה מהקיר.
 • עבור עם רולר קוצים להוצאת בועות על השטח היצוק.
 • המשך ביציקה שטח נוסף ושוב עם הרולר וכך הלאה עד גמר היציקה כולה. הקפד על עבודה מהירה ואינטנסיבית ללא הפסקות לשמירה על רצף יציקה עד הגמר.

תיקוני בטון ושחזור בטון רצפות פגומות:

איטום סדקים, מרווחים וחללים בבטון:

 • שברים וסדקים גדולים מ 0.5 מ"מ ייפתחו ע"י דיסק וימולאו כנדרש. יש לשאוב היטב את האבק ולמרוח פריימר שקוף ייבוש מהיר מסוג "פוליפלקס פריימר שקוף", ולמלא בתערובת אלסטומרית "שפכטל פוליפלקס 225 " עד לגובה "אפס".

ריצוף פוליאוריתן מפרט ביצוע דנברגלוס פלור 100% מוצקים – דנבר צבעים

ציפוי רצפות בפוליאוריתן דנברגלוס פלור חזק יותר מכל אפוקסי 

תיקוני בטון וברזל זיון:

 • במקומות בהם נחשף ברזל הזיון, יש לבצע חציבה לעומק עד גילוי מלא של הברזל החלוד לפחות 3 ס"מ בכל היקפו וכן 5 ס"מ מצדדיו לחשיפת ברזל נקי מחלודה. יש ללטש את הברזל היטב מכל צדדיו עם משחזת/מברשת פלדה/ניר זכוכית לקבלת ברזל לבן ונקי. יש לשאוב את האבק. למרוח שכבה דקה של "צינקוט" לגילוון קר לעצירת ההחלדה. יש למרוח שכבת "אפוקסידן סולקוט" להגנה בריירית, (אפוקסי זה מתחבר היטב לבטון טרי שיוצקים עליו ). אם השטח שנחצב קטן מ 20 ס"מ ניתן לצקת גראוט אפוקסי למילוי ופילוס, הגראוט יהיה חלק אינטגרלי מהיציקה האפוקסית/פוליאוריתנית שתבוצע על הרצפה. אם השטח שנחצב גדול מ 20 ס"מ ניתן לצקת בטון ולהחליק לגובה "אפס" (הבעיה שאשפרת הבטון תהיה ארוכה עד 28 יום ותעכב את יציקת ציפוי הרצפה), יציקת הבטון למילוי השבר זולה משמעותית לעומת יציקת הגראוט אך נדרש זמן אשפרה ארוך.

ציפוי רצפות בפוליאוריתן דנברגלוס פלור חזק יותר מכל אפוקסי 

בנית רולקות:

 • רולקות – את הרולקות יש לבצע בכל חיבורי הרצפה לקיר וזאת טרם התחלת תהליך יציקת הרצפה בדנברגלוס פלור. המזמין יגדיר מראש גודל הרולקה וצורתה. רולקות סטנדרטיות 5×5 ס"מ פרופיל משולש בזווית 45 מעלות. ניתן לבצע רולקות גם גדולות יותר וגם מעוגלות.
 • את הרולקה מיישמים בחומר אפוקסי סמיך "אפוקסידן שפכטל" שהינו קשיח עם גמישות קלה. מכינים תערובת בסיס+ מקשה ומערבבים היטב עם בוחש חשמלי מקצועי גדול. מורחים עם מרית בגודל מתאים. לקבלת הרולקה בגודל הנדרש או עם מלג' מעוגל לרולקות לקבלת רולקות מעוגלות. יש להמתין עד 24 שעות לפני התחלת יציקה לקישוי סופי של הרולקה.
 • אם קיימות תעלות ניקוז בשטח יש לבצע רולקות בפינות האנכיות והאופקיות גם בתעלות. תעלות בהן השיפוע לא נכון או לא מספק. יש לבצע עם גראוט אפוקסי שיפוע מתאים לפתחי הניקוז.

ציפוי רצפות בפוליאוריתן דנברגלוס פלור חזק יותר מכל אפוקסי 

למידע נוסף אודות חברות דנבר צבעים ודנבר פרוייקטים ניתן לפנות בטלפון ולאתרי החברה:

ריצוף פוליאוריתן מפרט ביצוע דנברגלוס פלור 100% מוצקים www.denber-paints.co.il

ריצוף פוליאוריתן מפרט ביצוע דנברגלוס פלור 100% מוצקים www.denber-paints.co.il