מערכת צבע אנטיקורוזיבית של חברת דנבר

מערכת צבע אנטיקורוזיבית של חברת דנבר

מדריך לקביעת מערכות צבע מומלצות בהתאם לתנאי חשיפה שונים.

טבלה א': רשימת מערכות צבע לשטחים מתכתיים עם/ללא גלוון החשופות לקורוזיה אטמוספרית ולקרינת שמש. ו

מערכת צבע אנטיקורוזיבית של חברת דנבר. www.denber-paints.co.il

מערכת צבע אנטיקורוזיבית של חברת דנבר. www.denber-paints.co.il

מערכת צבע אנטיקורוזיבית של חברת דנבר

מדריך לקביעת מערכות צבע מומלצות בהתאם לתנאי חשיפה שונים.

שם מערכת הצבע הכנת  שטח נדרשת פרמטרים טכניים שכבת יסוד שכבת ביניים שכבה עליונה עובי ממוצע של המערכת עובי מינימלי של מערכת
AS1 מבני פלדה שחורה עיליים בחוץ

חשיפה נמוכה/מתונה לקורוזיה

Sa2.5 שם הצבע

 

דנברוסט פנולי יסוד דנברוסט פנולי ביניים טופקולור פנולי עליון
עובי שכבה יבשה 50-60

מיקרון

50-60

מיקרון

40-50 מיקרון 140 מיקרון 110 מיקרון
AS2 מבני פלדה שחורה עיליים בחוץ

חשיפה בינונית לקורוזיה

Sa2.5 שם הצבע

 

דנברוסט פנולי יסוד דנברוסט פנולי ביניים טופקולור פנולי עליון
עובי שכבה יבשה 60-70

מיקרון

60-70

מיקרון

30-40 מיקרון 180 מיקרון 150 מיקרון
AS3 מבני פלדה שחורה עיליים בחוץ

חשיפה גבוהה לקורוזיה

Sa2.5 שם הצבע

 

אפוקסידן 19 HB אנטירסט ואפוקסידן סולקוט אלומיניום דנברגלוס כימי
עובי שכבה יבשה 90-100

מיקרון

150-160

מיקרון

50-60 מיקרון 300 מיקרון 250 מיקרון
AS4 מבני פלדה שחורה עיליים בחוץ

אווירה קורוזיבית ונתזים

Sa2.5 שם הצבע

 

אפוקסידן 19 HB אנטירסט ואפוקסידן סולקוט אלומיניום דנברגלוס כימי
עובי שכבה יבשה 150-160

מיקרון

150-160 מיקרון 50-60 מיקרון 350 מיקרון 300 מיקרון
AG1 מבני פלדה מגולוון עיליים בחוץ

חשיפה נמוכה/מתונה לקורוזיה

Sa2.5 שם הצבע

 

טוטגום גילוון

 

טופקולור פנולי עליון
עובי שכבה יבשה 40-50

מיקרון

40-50 מיקרון 80 מיקרון 70 מיקרון
AG2 מבני פלדה מגולוון עיליים בחוץ

חשיפה בינונית לקורוזיה

Sa2.5 שם הצבע

 

טוטגום גילוון

 

טופקולור פנולי עליון
עובי שכבה יבשה 60-70

מיקרון

50-60 מיקרון 120 מיקרון 100 מיקרון
AG3 מבני פלדה מגולוון עיליים בחוץ

חשיפה גבוהה לקורוזיה

Sa2.5 שם הצבע

 

אפוקסידן גילוון zn אפוקסידן סולקוט אלומיניום דנברגלוס כימי
עובי שכבה יבשה 40-50

מיקרון

100-110 מיקרון 50-60 מיקרון 200 מיקרון 160 מיקרון

מערכת צבע אנטיקורוזיבית של חברת דנבר

מדריך לקביעת מערכות צבע מומלצות בהתאם לתנאי חשיפה שונים.

טבלה ב': רשימת מערכות צבע לקונסטרוקציות פלדה, החשופות לקורוזיה בתנאי טבילה קבועה או מזדמנת (אחסון והולכת מים, ביוב ומי ים). ו

שם מערכת הצבע הכנת  שטח נדרשת פרמטרים טכניים שכבת יסוד שכבת ביניים שכבה עליונה עובי ממוצע של המערכת עובי מינימלי של מערכת
IS1 פלדה שחורה דופן פנים מיכל/צנרת מי שתיה Sa2.5 שם צבע אפוקסידן 2300 ואפוקסידן 2300
עובי שכבה יבשה 240-250

מיקרון

250-260 מיקרון 500 מיקרון 400 מיקרון
IS2 פלדה שחורה דופן פנים מיכל/צנרת ביוב, מי ים Sa2.5 שם צבע אפוקסידן 2300 ואפוקסידן 2300
עובי שכבה יבשה 240-250

מיקרון

250-260 מיקרון 500 מיקרון 400 מיקרון
  • מערכת צבע זאת מאושרת בת"י 5452  ו

  טבלה ג': רשימת מערכות צבע לקונסטרוקציות פלדה, החשופות לקורוזיה בקרקע (קורוזיה תת קרקעית). ו

שם מערכת הצבע הכנת  שטח נדרשת פרמטרים טכניים שכבת יסוד שכבת ביניים שכבה עליונה עובי ממוצע של המערכת עובי מינימלי של מערכת
BS מבנים חוץ תת קרקעיים רמת קרקע קורוזיבית ממתונה עד גבוהה Sa2.5 שם צבע אפוקסידן 19 HB אנטירסט אפוקסידן 3308 ואפוקסידן 3308
עובי שכבה יבשה 150-160

מיקרון

270-280 מיקרון 270-280 מיקרון 700 מיקרון 550 מיקרון

מערכת צבע אנטיקורוזיבית של חברת דנבר

מדריך לקביעת מערכות צבע מומלצות בהתאם לתנאי חשיפה שונים.

למידע נוסף אודות חברות דנבר צבעים ודנבר פרוייקטים ניתן לפנות בטלפון ולאתרי החברה: ו

מערכת צבע אנטיקורוזיבית של חברת דנבר www.denber-paints.co.il

מערכת צבע אנטיקורוזיבית של חברת דנבר www.denber-paints.co.il

ו גם ו