חיפוי קירות חוץ נושר – סיבות, אמצעי נגד

חיפוי קירות חוץ נושר – סיבות, אמצעי נגד, שיטות תיקון

נשירת חיפוי חוץ מקירות הבנין

מבנים מצופים: פסיפס קרמי/אריחי קרמיקה /פסיפס זכוכית/אבן טבעית/אבן מלאכותית/שיש – אלה כשנושרים מהווים סכנת חיים מיידית, והבניין הופך מבנה מסוכן טעון שיפוץ מיידי.

רקע: החיפוי נעשה בד"כ עם חומרים קרמיים/אבן/זכוכית העומדים בתקנים הישראליים הרלוונטיים (קרמיקה – תקן 314 ופסיפס קרמיקה /זכוכית תקן 1353), האריחים הינם קשיחים ביותר ובעלי משקל סגולי גבוה. לכן משקל הכולל של החיפוי של המבנה הינו במצטבר גבוה מאוד. המשקל הגדול של החיפוי מושך מטבעו את החיפוי כלפי מטה ולכן נדרשת מערכת חיזוק ועיגון והדבקה איכותית. חומרי הדבקה סטנדרטיים בהתאם לדרישות מפמ"כ 431 לסוג הדבק ומפמ"כ 362 לתערובת דבק.

חיפוי קירות חוץ נושר www.denber-paints.co.il

חיפוי קירות חוץ נושר www.denber-paints.co.il

סיבות לכשל בהדבקה – הגורמות להתנתקות ולנפילת חיפוי חוץ קשיח

חיפוי קירות חוץ נושר – סיבות, אמצעי נגד, שיטות תיקון

נשירת חיפוי חוץ מקירות הבנין

 • א. דבק באיכות ירודה בעל כושר הדבקה נמוך אשר נחלש לחלוטין במגע עם מי גשם ומאבד לחלוטין את כח ההדבקה המקורי.
 • ב. דבק איכותי אשר ספג כמויות מים גדולות מאיטום פוגות/כוחלות גרוע ואשר נחלש משמעותית.
 • ג. דבק ללא גמישות אשר אינו מחזיק את האריח בזעזועים/ וויברציות קלות, רעידות אדמה, שקיעת המבנה וכו'
 • ד. טיח חלש עם מעט מלט אשר נמרח על קיר יבש ללא הרטבה מתאימה (אשר אינו עומד בעומס החיפוי ונופל יחד איתו).
 • ה. הדבקה שנעשתה על שכבת הרבצה /טיח לא מישוריים אשר חובה היה להכניס רשת ולבצע יישור, יישור עבה מדי (מעל 3 ס"מ) של משטח כזה ללא רשת זיון מפלדה יוצר נפילות שכבת היישור עם החיפוי.
 • ו. הדבקה גרועה בידי המדביק, שטח ההדבקה קטן מדי. מעט מדי דבק נמרח. משקל החיפוי מתגבר על כח ההדבקה לסמ"ר והאריח מתנתק.
 • ז. עבודת החיפוי החלה לפני שנגמרה אשפרת המלט בטיח – 28 יום.
 • ח. לא נעשו בכנין בקירות חיצוניים תפרי התפשטות בבטון או מישקי התפשטות ומישקי הפרדה של 6 מ"מ לפחות במבנה, כל 3-5 מ' לפחות אשר עוברים בין אריחי החיפוי אנכיים ואופקיים וסדיקת המבנה עקב תזוזה לא מנותבת יוצרת גלישה של החיפוי לפי הסדיקה ונשירה.

נשירת חיפוי חוץ מקירות הבנין

 • ט. הדבקה על אלמנטים מבטון יצוק ללא הסרת שמן תבניות ו /או לכלוך/אבק אשר מונעים מלכתחילה הדבקות על כל השטח אלא רק על חלקים ממנו.
 • י. החיפוי בוצע על קיר לא ישר אשר הפרשי הגובה לאורך סרגל 2 מ' עולה על 1.5 ס"מ.
 • יא. שימוש לא נכון במוספים בשכבות הטיח וההדבקה.
 • יב. טיח חוץ שנעשה עם חול מחצבה מלוכלך אר עם סיד אינו מתאים לציפוי חוץ וע"כ יתפורר.
 • יג. מבנה מבלוקים מבטון תאי אשר לא הותקנה עליהם רשת מתאימה (מגולוונת /פלב"ם)
 • יד. רשת זיון לא חוזקה כראוי לפחות כל 30 ס"מ לתוך הבלוק.
 • טו. הושארו פוגות של פחות מ 4 מ"מ בין אריחי החיפוי (למעט פסיפס) דבר שמנע ביצוע איטום חזק ומלא של הפוגות . ואיפשר חדירת מים אל מאחורי האריח ומגע עם הדבקים. ללא רובע/כוחלה אטומים, הצמנט והאקרילטים נחלשים מהמים עד התפוררותם ונשירת החיפוי
 • טז. חיפוי שהודבק על מישקים מבניים (משקי התפשטות, מישקי ביניים, מישקי הפרדה) נופל עוד בשנת הבדק הראשונה או מאוחר יותר אך שם תתחיל הנשירה.
 • יז. רובה באיכות ירודה אשר איפשרה חדירת מי גשם ובכך להידרדרות מצטברת של הטיח וחומרי ההדבקה.

חיפוי קירות חוץ נושר – סיבות, אמצעי נגד, שיטות תיקון

נשירת חיפוי חוץ מקירות הבנין

ניתוח המצב בשטח, זיהוי סיבות הכשל – מפרט תיקון 

זיהוי הסיבה/סיבות לנשירת החיפוי על פי הסעיפים א' – יז' אשר הינם הגורם לנשירת החיפוי.

מפרט ביצוע אסטרטגי בהתאם לסיבה לכשל הצמדות החיפוי.

.1.  גילוי תפרי התפשטות, מישקי ביניים והפרדה תיקון ומילוי אלסטומרי עפ"י הצורך עם פוליפלקס שפכטל נקניק בהזרקה לתפר דק ועם פרופיל גיבוי לתפר גדול. או עדיף פוליפלקס 225 דו רכיבי רב עצמה עמיד לשנים רבות מאוד.

.2.  חשיפת חיפוי רופף בנקישה והסרתו. גירוד וסיטוט דבק ישן.

.3.  תיקוני טיח במידה ונדרש. הוספת רשת חיזוק אם השטח גדול (את הרשת לעגן כל 30 ס"מ לפחות, סוג הרשת: פלדה, באווירה כימית או מלוחה /ימית – רשת נירוסטה.) טיח חדש עד מפלס מתאים תוך השארת מירווח להדבקה. הדבקה יש לבצע 28 יום לפחות מיום מריחת הטיח. שטחים קטנים לא כדאי לטייח ולחכות חודש להדבקה – ניתן ליישר עם גראוט אפוקסי ולאחר 24 שעות עם דבק פוליפלקס 225 – דבק פוליאוריתן גמיש.

.4.  הדבקת האריחים מחדש תוך השארת פוגות 4 מ"מ לפחות אף אם נדרש חיתוך החיפוי. חיפוי ללא פוגות רחבות יש לחרוץ ל 4 מ"מ אף אם אינו נופל עדין. פסיפס קרמי /זכוכית להדביק תוך שמירה על רצף פוגות אך אם הודבקו על תפרי התפשטות או על מישקי ביניים והפרדה, יש לשנות מיקום ולהדביק מצידי המישקים/תפרים (הכל לפי הנחיות המהנדס בשטח). יש להקפיד על דבקים איכותיים כדבק שיש לאריחי שיש בודדים שנשרו (להדבקת חיזוק היקף האריח) לדבקים אפוקסיים גמישים למרווחי הדבקה קטנים ו /או לדבק קרמיקה איכותי לאריחים ופסיפס הכל עפ"י המצב והאפשרויות בשטח ולפי המלצת המהנדס. הכי מומלץ והכי טוב וגמיש לתמיד להדביק עם דבק פוליפלקס 225 ההופך גומי פוליאוריתני חזק מאין כמוהו מדביק ואוטם ואינו מושפע ממגע מי גשם.

נשירת חיפוי חוץ מקירות הבנין

.5.  קשירת אריחים גדולים לרשת הזיון ויציקת /הזרקת הדבק לתוך המירווח. שורה עליונה אם אין מירווח להשחיז קנט מתאים כדי לאפשר הזרקה ולסגור את הקנט עם רובע.

.6.  חיזוק אריחי שיש גדולים עם נוגי דפיקה עפ"י הוראות המפקח/מהנדס בשטח במרחקים של כל 30 סמ" לפחות (לאריחים גדולים ופחות לאריחים קטנים) לשורת חיפוי תחתונה מעליה יודבקו שאר האריחים. בהמשך חיזוקי ברגים עפ"י הוראות המהנדס בשטח למניעת התמוטטות. יש להציג מפרט קידוחים מדויק למנהל העבודה. חורי הברגים בשיש יאטמו בדבק שיש מתאים בגוון או בפקקים.

.7.  מילוי פוגות עם מסטיק פוליפלקס פוליאוריתן או רובע איכותי אם השטחים גדולים.

.8.  ריסוס סילוקסן 290 על כל השטח לאיטום שקוף מושלם ומניעת חדירת מי גשם. הסילוקסן אף ומייפה את מראה החיפוי. את הריסוס חובה לעשות על כל שטחי התיקון וכן 2 מטר לפחות מצידי שטחי התיקון ומעליהם עד הגג ולוודא כי אין חדירה מהקופינג בגג אל מאחורי החיפוי. קופינג לא אטום הינה אחד הגורמים לחדירת מים אל הטיח והדבקים מאחורי החיפוי. חובה לאטום כל החלקים העליונים מעל התיקון.

.9.  כמובן מומלץ לרסס את כל הקיר ולא רק את התיקון מכיוון שאם החלה נשירת חיפוי היא יכולה להמשיך בכל שטחי הקיר ולא רק באיזור הנראה לעין עקב נשירת החיפוי. משהחלה נשירה זהו איתות אזהרה, יש להקדים ולטפל באיטום וחיזוק מיד למניעת הדרדרות ונשירות חיפוי נוספות היכולות אף לגרום לפגיעה בנפש.

.10. עוד ניתן לאטום את הבנין מבחוץ אחת ולתמיד עם סילר דנברגלוס שקוף פוליאוריתני דו רכיבי חזק מאין כמוהו, אוטם מצוין, עמיד שחיקה, עמיד UV.

הערה: את סוגי הדבקים והברגים יקבע המהנדס בשטח בהתאם לייעוץ ומפרט ביצוע ניתן לפנות

לדר' בלן יבגניה 549 050-3551     או   050-3551551  ברוך קוגן

חיפוי קירות חוץ נושר – סיבות, אמצעי נגד, שיטות תיקון

נשירת חיפוי חוץ מקירות הבנין

למידע נוסף אודות חברות דנבר צבעים ודנבר פרוייקטים ניתן לפנות בטלפון ולאתרי החברה:

חיפוי קירות חוץ נושר - סיבות, אמצעי נגד, שיטות תיקון www.denber-paints.co.il

חיפוי קירות חוץ נושר – סיבות, אמצעי נגד, שיטות תיקון www.denber-paints.co.il

   

www.denber-paints.co.il