GFR-30

GFR 30 מעכב בעירה

תוסף למערכות אפוקסי

תוסף מקצועי מעכב בעירה להחדרה בתהליך הייצור

תוסף מעכב בעירה למערכות אפוקסיות לצבעים, דבקים וציפויים רבי עובי להגנה מפני התפשטות אש במקרה שריפה. להחדרה, לשדרוג לבלתי דליק עפ"י דרישות תקן ישראלי 755 דרגה IVV .

G.F.R 30 – FLAME RETARDANT FOR EPOXY PAINTS & COATS

AND EPOXY ADHESIVES

                                                                                                              

המטרה:

 • החדרת מעכבי בעירה לשרפים אפוקסיים, להקטנה משמעותית עד סופית של רמת הדליקות של המוצרים המצופים, מודבקים או נצבעים באפוקסי.
 • שדרוג מוצרים קיימים ושיפור עמידות אש שלהם.
 • קבלת צבעים אפוקסיים בטיחותיים לעומת מוצר דליק, לצביעת כל סוגי המתכת, העץ ובבנין.
 • קבלת אפוקסי רב עובי בלתי דליק ליציקות של רצפות, מעגלים מודפסים ויציקות אפוקסי.
 • הקטנה משמעותית של נזקי שרפות.
 • הקטנת סיכון שינוע המוצרים במצבם הנוזלי.

 

תכונות:

 • מעכב בעירה איכותי.
 • נוזלי מתערבב בקלות בתערובת האפוקסי.
 • שקוף, אינו משנה את גוון האפוקסי.
 • אינו מכיל רעלים.

 

שימושים:

 • להחדרה לשרפי אפוקסי לסוגיהם כמו 331/671 DOW ודומיהם כלומר פוליאמין ופוליאמיד.
 • לצביעת קונסטרוקציות פלדה, ארונות חשמל, זיווד אלקטרוני וחשמלי, גופי ועמודי תאורה וכו'.
 • לצביעה ו/או ליציקת רצפות אפוקסי בתעשייה.
 • לצביעת מתקני פלדה ובטון ועץ במקומות ציבוריים ובתעשייה
 • להוספה לדבקים אפוקסיים שונים.

 

שיטה:

 • לאפוקסי פוליאמין 100% מוצקים – לכל 112 ק"ג אפוקסי (100 ליטר בערך) יש להוסיף למקשה (חלק ב') – 84 ק"ג GFR-30
 • לאפוקסי פוליאמיד 75% מוצקים – לכל 108 ק"ג אפוקסי (100 ליטר בערך) יש להוסיף למקשה (חלק ב') – 63 ק"ג GFR-30

 

המלצות:

 • אם לא מעוניינים לשנות את היחס בסיס למקשה, ניתן לשווק את ה GFR-30 כתוסף חלק ג' אותו ניתן להוסיף לתערובת א' + ב' ממש לפני השימוש.
 • הקטנת 40% מדלל בתמיסה והחלפתם בכמות פי 3 של GFR-20

 

גוון:

 • שקוף

 

תוצאות:

 • מתקבל צבע, דבק, ציפוי, אפוקסי אשר מכיל כמות מעכב בעירה אשר במידה ותפרוץ שריפה האש לא תתפשט.
 • המוצר האפוקסי היבש המכיל 30-GFR יתאים לבדיקת מכון התקנים הישראלי תקן 735 דרגה 5

דוגמא לייצור מנתי:

 • חלק א' – 112 ק"ג שרף אפוקסי 331 לדוגמא
 • חלק ב' – 50 ק"ג מקשה מתאים + 84 ק"ג GFR-30

אריזה:

 • 18 ליטר, 200 ליטר, 1000 ליטר.

אחסון:

 • במקום קריר ומוצל בטמפ' החדר עם אוורור נאות.

חיי מדף:

 • 12 חודשים באריזה המקורית.

ניקוי כלים:

 • מדלל D-21 או 4/100.

בטיחות:

 • לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
 • דליק – הרחק ממוקדי אש וחום.
 • הקפד על אוורור נאות בזמן היישום. במידת הצורך יש לספק אוויר.
 • חבוש משקפי מגן, כפפות עמידות בסולבנטים, ביגוד מגן.
 • במקרה פגיעה – פנה מיד לטיפול רפואי.
 • הקפד לקרוא בעיון הוראות הבטיחות על התווית

אזהרה:

 • אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו על ידנו.
 • המנע ממגע עם העור והעיניים, גורם ליובש וגירוי העור. במגע יש לשטוף עם הרבה מים זורמים ולפנות לטיפול רפואי.

ביקורת איכות:

 • ISO 9001-2008

לתשומת לב המשתמש:

מפרט טכני זה הינו למידע כללי בלתי מחייב בלבד. המוצר הינו מוצר מקצועי לבעלי מקצוע בלבד אשר רכשו כבר ניסיון קודם ביישומו. אין הכתוב במפרט זה משמש כתחליף לייעוץ\הדרכה ע"י יועץ\מדריך מורשה. חובה ליישם תחילה על שטח קטן לבדיקת התאמה לפני יישום שטחים גדולים. תוכן מפרט זה משתנה עם הזמן ומוכנסים בו עדכונים, יש לבקש גרסאות עדכניות. שמות יועצים\מדריכים מקצועיים ניתן לקבל טלפונית. יש לקרוא הוראות בטיחות MSDS של המוצר לפני התחלת עבודה עימו.

מיוצר על ידי דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ, ת.ד. 690 שדרות,  80100, שהוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי בהתאמה לתקן ISO 9001-2008