GFR-20

GFR 20 מעכב בעירה

לדבק מגע

תוסף מקצועי מעכב בעירה להחדרה בתהליך הייצור

מעכב בעירה להחדרה לדבק מגע בתהליך הייצור,לשדרוג הדבק לבלתי דליק.

G.F.R 20 – FLAME RETARDANT FOR CONTACT ADHESIVE GLUES

                                                                                                              

המטרה:

 • החדרת מעכבי בעירה לדבק מגע בתהליך הייצור – לקבלת דבק עם מעכב בעירה המקטין משמעותית עד סופית את דליקות המוצרים המודבקים ואת דליקות הדבק עצמו.
 • שדרוג דבקי מגע קיימים ושיפור עמידות אש שלהם.
 • שיווק מוצר סופי (כמו משטחי עץ מודבקי פורמייקה) בטיחותי לעומת מוצר דליק בעל רמת סיכון גבוה.
 • שיפור בטיחות השינוע של הדבק במצבו הנוזלי.

 

תכונות:

 • מעכב בעירה איכותי.
 • נוזלי מתערבב בקלות בתערובת הדבק.
 • שקוף, אינו משנה את גוון הדבק.
 • אינו מכיל רעלים.

 

שימושים:

 • להחדרה לדבקי מגע להדבקת עץ, דיקט, MDF , פורמייקה ומוצרי עץ.
 • להדבקת שטיחי קיר ורצפה, בדים, עור, סקאי וכו'.
 • להדבקת קרטון וניר וכו' .
 • ייצור לוחות עץ מצופים בהדבקת פורמייקה ופורניר, בהם משתמשים בדבק מגע בתהליך הייצור.
 • להדבקת PVC  לרצפה ופנלים .

 

שיטה:

 • בתהליך ייצור הדבק מגע – הקטנת כמות המדלל בתערובת והחדרת כמות פי 3 של התוסף GFR-20

 

המלצות:

 • הקטנת 40% מדלל בתמיסה והחלפתם בכמות פי 3 של GFR-20 –

 

גוון:

 • שקוף

 

תוצאות:

 • מתקבל דבק מגע בעל עצמת הדבקה זהה, עם כמות מוצקים גדולה יותר וחוזק מכני גבוהה יותר.
 • מתקבלת כמות גדולה יותר של מוצר סופי.
 • מתקבל דבק סמיך יותר אשר ניתן לווסת את צמיגותו בהגדלת כמות המדלל (מומלץ אתיל אצטט)

דוגמא לייצור מנתי:

 • בהכנת 100 ליטר דבק מגע, יש להפחית 40 ליטר מדלל (אצטון/אתיל אצטט/טולול) ולהוסיף 120 ליטר GFR-20 , תתקבל מנה של 180 ליטר דבק.
 • דבק זה יתאים לבדיקות מכון התקנים הישראלי 755 דרגה 5

אריזה:

 • 18 ליטר, 200 ליטר, 1000 ליטר.

אחסון:

 • במקום קריר ומוצל בטמפ' החדר עם אוורור נאות.

חיי מדף:

 • 12 חודשים באריזה המקורית.

ניקוי כלים:

 • מדלל D-21 או 4/100.

בטיחות:

 • לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
 • דליק – הרחק ממוקדי אש וחום.
 • הקפד על אוורור נאות בזמן היישום. במידת הצורך יש לספק אוויר.
 • חבוש משקפי מגן, כפפות עמידות בסולבנטים, ביגוד מגן.
 • במקרה פגיעה – פנה מיד לטיפול רפואי.
 • הקפד לקרוא בעיון הוראות הבטיחות על התווית

אזהרה:

 • אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו על ידנו.
 • המנע ממגע עם העור והעיניים, גורם ליובש וגירוי העור. במגע יש לשטוף עם הרבה מים זורמים ולפנות לטיפול רפואי.

ביקורת איכות:

 • ISO 9001-2008

לתשומת לב המשתמש:

מפרט טכני זה הינו למידע כללי בלתי מחייב בלבד. המוצר הינו מוצר מקצועי לבעלי מקצוע בלבד אשר רכשו כבר ניסיון קודם ביישומו. אין הכתוב במפרט זה משמש כתחליף לייעוץ\הדרכה ע"י יועץ\מדריך מורשה. חובה ליישם תחילה על שטח קטן לבדיקת התאמה לפני יישום שטחים גדולים. תוכן מפרט זה משתנה עם הזמן ומוכנסים בו עדכונים, יש לבקש גרסאות עדכניות. שמות יועצים\מדריכים מקצועיים ניתן לקבל טלפונית. יש לקרוא הוראות בטיחות MSDS של המוצר לפני התחלת עבודה עימו.

מיוצר על ידי דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ, ת.ד. 690 שדרות,  80100, שהוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי בהתאמה לתקן ISO 9001-2008