אנטיסיליקון – מסיר שומנים הכנה לצבע

מסיר שומן טהור נדיף, מנקה שכבת צבע ישן או יסוד מכל לכלוך ושמן ומתאדה ללא שאריות, יש לטבול מטלית נקייה ויבשה בחומר לשפשף היטב את השטח ולחזור על הפעולה שוב עם מטלית נוספת נקייה ויבשה.