סיקטיב – לזירוז ייבוש לצבעים סינטטיים

סיקטיב – לזירוז ייבוש לצבעים סינטטיים

סיקטיב – לזירוז ייבוש לצבעים סינטטיים

א ב ג ד א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א  א  א  א  א  א  א  א  א  א א  א  א  א  א  א  א     א א א א  א  א  א א  א  א  א  א  א  א  א  א  א  א  א  א  א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א

בטיחות:

  • לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
  • דליק, הרחק ממוקדי חום, אש וגצים.
  • הקפד על אוורור נאות בזמן היישום.
  • תבוש משקפי מגן, כפפות עמידות בסולבנטים, ביגוד מגן.
  • במקרה פגיעה – פנה מיד לטיפול רפואי.

אזהרה:

  • אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו על ידנו.
  • המנע ממגע עם העור והעיניים, גורם ליובש וגירוי העור. במגע יש לשטוף עם הרבה מים זורמים ולפנות לטיפול רפואי.

ביקורת איכות:

  • במעבדות מפעלנו בהתאם למפרט.
  • ISO 9001-2015

לתשומת לב המשתמש:

מפרט טכני זה הינו למידע כללי בלתי מחייב בלבד. המוצר הינו מוצר מקצועי לבעלי מקצוע בלבד אשר רכשו כבר ניסיון קודם ביישומו. אין הכתוב במפרט זה משמש כתחליף לייעוץ\הדרכה ע"י יועץ\מדריך מורשה. חובה ליישם תחילה על שטח קטן לבדיקת התאמה לפני יישום שטחים גדולים. תוכן מפרט זה משתנה עם הזמן ומוכנסים בו עדכונים, יש לבקש גרסאות עדכניות. שמות יועצים\מדריכים מקצועיים ניתן לקבל טלפונית. יש לקרוא הוראות בטיחות MSDS של המוצר לפני התחלת עבודה עימו.

מיוצר על ידי דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ, ת.ד. 690 שדרות,  80100, שהוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי בהתאמה לתקן ISO 9001-2015

 לפרוייקטים נוספים לחצו כאן