תעודת איזו 9001 דנבר צבעים וציפויים

תעודת איזו 9001 דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ

איזו 9001-2015 תוקף עד 15 מרץ 2022

תעודת ISO 9001-2015 דנבר צבעים www.denber-paints.co.il

תעודת ISO 9001-2015 דנבר צבעים www.denber-paints.co.il

תעודת איזו 9001 דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ

איזו 9001-2015 תוקף עד 15 מרץ 2022

ת"י 9001 ISO הינו תקן ישראלי שהוא תרגום התקן הבינלאומי ISO 9001.

תעודת איזו 9001 דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ

איזו 9001-2015 תוקף עד 15 מרץ 2022

התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות. עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון: 

  • מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות.
  • חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת ניהול האיכות בארגון.
  • מתן מענה לסיכונים ולהזדמנויות השייכים להקשרו וליעדיו.
  • מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה (CONFORMITY) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.
  • ת"י 9001 ISO מתאים לכל סוגי הארגונים, ללא תלות בסוג וגודל הארגון ולכל סוגי המוצרים והשירותים. על הארגון להגדיר את התהליכים שיאפשרו עמידה בדרישות וציפיות הלקוח, לאורך זמן.

התקן מתבסס על שבעה עקרונות איכות:

התמקדות בלקוח, מנהיגות העסקת עובדים, גישה תהליכית, שיפור, קבלת החלטות מבוססות ראיות וניהול יחסי גומלין.
התקן עושה שימוש בגישה התהליכית, במחזור תכנון-ביצוע-בדיקה-פעל (PDCA), ובחשיבה מבוססת סיכונים כלליים לבניה של מערכת ניהול איכות מועילה (אפקטיבית).
ארגונים רבים דורשים מספקיהם וקבלני משנה עמידה בדרישות תקן ISO 9001 כתנאי להעסקתם.
נכון לסוף שנת 2017, הותעדו מעל למיליון ארגונים פעילים בכל העולם לפי תקן ISO 9001.
התקן שייך למשפחת תקני 9000 שכלולים בה תקן למונחים (ת"י ISO 9000), דרישות ליישום (ת"י ISO 9001), וניהול להצלחה בת קיימא (ת"י ISO 9004).

תעודת איזו 9001 דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ

איזו 9001-2015 תוקף עד 15 מרץ 2022

התקן מתאים לכל סוגי הארגונים, ללא תלות בסוג וגודל הארגון ולכל סוגי המוצרים והשירותים. על הארגון להגדיר את התהליכים שיאפשרו עמידה בדרישות וציפיות הלקוח, לאורך זמן.

ISO 9001:2015 הוא תקן המגדיר את הדרישות למערכת ניהול איכות בהן הארגון צריך לעמוד. הארגון צריך להוכיח את יכולתו לספק מוצרים העומדים בדרישות לקוח ודרישות תחיקתיות ישימות. שביעות רצון לקוח והשיפור המתמיד גם הם חלק מאבני היסוד של תקן ISO 9001:2015
בבסיס התקן ISO 9001:2015 עקרונות של ניהול האיכות: התמקדות בלקוח, מנהיגות, מעורבות ומחויבות עובדים, גישה תהליכית, שיפור, קבלת החלטות המבוססות על ראיות, ניהול יחסי גומלין.
הגרסה הראשונה של התקן התפרסמה בשנת 1987 מאז היו ארבעה עדכונים בשנים: 1994, 2000, 2008 ו-2015. ISO 9001 הינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון, בכל תחום שהוא: תעשיה, שירותים, היי-טק, מנהל ציבורי, חינוך, מזון, חקלאות, בנייה, תחבורה, תשתיות ועוד. ISO 9001 מתמקד בראש ובראשונה ב"ניהול איכות" של השירות ו/או של המוצר, ומגדיר את הדרישות למערכת ניהול איכות. תקן 9001 ISO, תקן איזו, הוא תקן כלל עולמי הדואג לבקרת איכות רציפה ומעניק לארגונים רבים, קטנים כגדולים, את הגושפנקא לכך שהארגון האמור עושה הכל למען שביעות הרצון של לקוחותיו. התקן עבר כמה גלגולים במרוצת השנים עקב מודרניזציה טכנולוגית ופסיכולוגית וכיום אנו משתמשים בתקן 9001 ISO מהדורה 2015.

תעודת איזו 9001 דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ

איזו 9001-2015 תוקף עד 15 מרץ 2022