איטום ושיקום מבנים מסוכנים

איטום ושיקום מבנים מסוכנים

מבנה שהוגדר מסוכן, שיפוץ, שיקום, איטום

לאחרונה אנו עדים יותר ויותר לקריסת מבנים אם אלו הם מבנים חדשים ואם אלו הם מבנים ישנים. בשני המקרים, אחד מבעלי המקצוע האחראים לחוזק הפיזיקלי של המבנה, יש לפנות למהנדס בנין מקצועי. כאשר מדובר במבנים חדשים, חלק מאחריותו של מהנדס הבניין הינה לוודא נושא איטום ובידודמבנים כך שיעמדו בפגעי הטבע, הזמן ועומסים פיזיקליים בשני מישורים: אנכי – כמו ריצוף, קירות, דיירים, ריהוט, רכבים וכד'; אופקי – רוחות, גשמים ומים, סופות, רעידות אדמה וכד' שאינן ניתנות לחיזוי מדויק.

איטום ושיקום מבנים מסוכנים. www.denber-paints.co.il

איטום ושיקום מבנים מסוכנים. www.denber-paints.co.il

מבנה שהוגדר מסוכן, שיפוץ, שיקום, איטום

מבנים מסוכנים – כמו בתכנון מבנים חדשים, גם כאן הגדרת מבנים מסוכנים תעשה על ידי מהנדס בנין מקצועי. מהנדס הבניין יבדוק סימנים ראשונים כמו: סדקים חיצוניים, סדקים בשלד המבנה – יסודות, עמודים, מוטות ברזל חשופים, התקלפות חיפוי חיצוני (טיח, אריחים וכד').

 

סימנים אלו יכולים לנבוע כתוצאה מבניה לקויה, מימד הזמן (מבנים ישנים ועתיקים) או כתוצאה מאירועי מזג אוויר קשים ורעידות אדמה. כאמור, מהנדס בנין יבדוק את חוזק ואטימות המבנה ובהתאם יוגדר המבנה כמסוכן או שניתן להמשיך לעשות בו שימוש בטיפול משמר של איטום ושיקום.

מבנה שהוגדר מסוכן, שיפוץ, שיקום, איטום

הערה: לא בכל סימן (סדק ו/או נזילה) המבנה יוגדר כמסוכן.

בכל מקרה, ניתן להתחיל בתהליך של איטום ושיקום מבנים בפיקוחו של מהנדס הבניין. תהליך זה הוא שונה בין מבנה מסוכן למבנה אותו אנו רוצים לאטום, לבודד ולשקם. בתהליך זה יש לשים לב כי לעיתים מדובר במבנים סמוכים ולכן צריך לדאוג לתהליך של איטום חיבור בין מבנים על מנת לא לגרום לבעיות איטום במבנים הסמוכים ולסיכונם.

איטום ושיקום מבנים מסוכנים חיפוי נושר מבנה מסוכן www.denber-paints.co.il

איטום ושיקום מבנים מסוכנים חיפוי נושר מבנה מסוכן www.denber-paints.co.il

מבנה שהוגדר מסוכן, שיפוץ, שיקום, איטום

תהליך האיטום והשיקום של מבנים מסוכנים:

ברגע שהמבנה הוגדר כמסוכן על ידי מהנדס הבניין, על דיירי המבנה לדאוג לשיקום ואיטום המבנה. על דיירי המבנה לדאוג לתהליך מתחילתו ועד סופו. המטרה בסופו של דבר להסיר את האיום וצו מבנה מסוכן. כולל כל העלויות הכרוכות בכך.

תהליך האיטום והשיקום כולל מפגש של דיירי המבנה. שכנוע דיירים סרבנים (במקרה של בניין מגורים ניתן לפנות לאגודה לתרבות הדיור ואף לערכאות משפטיות וכד'). קביעת אופי השיפוץ, שיקום ואיטום כמו: חיזוק יסודות. הוספת תומכים (עמודים, קירות וכד'). בצד האיטום – סתימת סדקים, צביעה, חיפויים ואיטום מתאים. במקרה של ליקוי וסיכון עקב רטיבות ישנה חשיבות רבה לתהליך ביצוע האיטום המתאים לביטול הרטיבות וסיכון המבנה.

חברת דנבר פרוייקטים בע"מ 0503551551 מתמחה מזה 30 שנה בשיקום ושיפוץ מבנים אלה והבאתם לאישור המהנדס להסרת ההגדרה "מבנה מסוכן"