GFR-10

GFR 10 מעכב בעירה לדבק פלסטי

תוסף מקצועי מעכב בעירה להחדרה בתהליך הייצור

.מעכב בעירה להחדרה לדבק פלסטי בתהליך הייצור, לשדרוג הדבק לבלתי דליק.

G.F.R 10 – GLUE FLAME RETARDANT (FOR PVA ADHESION GLUES)

                                                                                                              

המטרה:

 • החדרת מעכבי בעירה לדבק פלסטי בתהליך הייצור – לקבלת דבק מעכב בעירה המקטין משמעותית עד סופית את דליקות המוצרים המודבקים.
 • שדרוג דבקים פלסטיים קיימים ושיפור עמידות אש שלהם
 • שיווק מוצר סופי (כמו פלטות סיבית) בטיחותי לעומת מוצר דליק בעל רמת סיכון גבוה.

 

תכונות:

 • מעכב בעירה איכותי.
 • נוזלי מתערבב בקלות בתערובת הדבק.
 • שקוף, אינו משנה את גוון הדבק.
 • אינו מכיל רעלים.

 

שימושים:

 • הדבקת עץ, דיקט, MDF, פורמייקה ומוצרי עץ.
 • הדבקת שטיחים, בדים, עור, סקאי וכו'
 • הדבקת קרטון, נייר וכד'
 • ייצור לוחות כסיבית, מזונית, סנדביץ, MDF וכו', בהם משתמשים בדבקים ע"ב PVA  בתהליך הייצור.

 

שיטה:

 • בתהליך ייצור הדבק הפלסטי- הקטנת כמות המים בתערובת והחדרת כמות פי 1.5 של GFR-10

 

המלצות:

הקטנת 40% מים בתמיסה והחלפתם בכמות פי 1.5 של GFR-10

 

גוון:

 • שקוף

 

תוצאות:

 • מתקבל דבק פלסטי בעל עצמת הדבקה זהה, עם כמות מוצקים גדולה יותר וחוזק מכני גבוה יותר.
 • מתקבלת כמות גדולה יותר של מוצר סופי.
 • מתקבל דבק סמיך יותר אשר ניתן לווסת את צמיגותו בהגדלת כמות המים.

דוגמא לייצור מנתי:

 • בהכנת 100 ליטר דבק פלסטי, יש להפחית 40 ליטר מים ולהוסיף 60 ליטר GFR-10 תתקבל כמות של 120 ליטר דבק.
 • דבק זה יתאים לבדיקות מכון התקנים הישראלי 755 דרגה 4.
 • לקבלת דרגה 5 יש להוציא 50 ליטר מים מהתמיסה ולהוסיף 75 ליטר GFR-10  תתקבל כמות דבק של 125 ק"ג.

 

אריזה:

 • 18 ליטר, 200 ליטר, 1000 ליטר.

אחסון:

 • במקום קריר ומוצל בטמפ' החדר.

חיי מדף:

 • 12 חודשים באריזה המקורית.

ניקוי כלים:

 • מים.

בטיחות:

 • לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
 • הקפד על אוורור נאות בזמן היישום. במידת הצורך יש לספק אוויר.
 • חבוש משקפי מגן, כפפות עמידות בסולבנטים, ביגוד מגן.
 • במקרה פגיעה – פנה מיד לטיפול רפואי.
 • הקפד לקרוא בעיון הוראות הבטיחות על התווית

אזהרה:

 • אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו על ידנו.
 • המנע ממגע עם העור והעיניים, גורם ליובש וגירוי העור. במגע יש לשטוף עם הרבה מים זורמים ולפנות לטיפול רפואי.

ביקורת איכות:

 • במעבדות מפעלנו בהתאם למפרט MIL-C-PRF 85285C ומפרט MMS-420.
 • ISO 9001-2008

לתשומת לב המשתמש:

מפרט טכני זה הינו למידע כללי בלתי מחייב בלבד. המוצר הינו מוצר מקצועי לבעלי מקצוע בלבד אשר רכשו כבר ניסיון קודם ביישומו. אין הכתוב במפרט זה משמש כתחליף לייעוץ\הדרכה ע"י יועץ\מדריך מורשה. חובה ליישם תחילה על שטח קטן לבדיקת התאמה לפני יישום שטחים גדולים. תוכן מפרט זה משתנה עם הזמן ומוכנסים בו עדכונים, יש לבקש גרסאות עדכניות. שמות יועצים\מדריכים מקצועיים ניתן לקבל טלפונית. יש לקרוא הוראות בטיחות MSDS של המוצר לפני התחלת עבודה עימו.

מיוצר על ידי דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ, ת.ד. 690 שדרות,  80100, שהוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי בהתאמה לתקן ISO 9001-2008