דנברגלוס אנטיפליים 2:1:1 שקוף לכה נגד-אש

דנברגלוס אנטיפליים 2:1:1 שקוף לכה נגד-אש

לכה שקופה נגד אש , תקן מת"י 755 – יסוד/עליון פוליאוריתן שקוף לעץ מעכב בעירה.

דנברגלוס אנטיפליים 2:1:1 שקוף לכה נגד-אש – יסוד/עליון פוליאוריתן שקוף דו רכיבי ניתן לליטוש בשכבה ראשונה למילוי הפורים בעץ טבעי וליטוש קל לפני ציפוי בלכה עליונה "דנברגלוס אנטיפליים".  משמש כיסוד שקוף ועליון במערכת צביעת לכה לעץ/ריהוט מוגן משריפה. מונע התפשטות אש במקרה שריפה. לאיטום והחלקה כהכנה לפני ציפוי בלכה וכשכבת לכה גמר.

                                                               (DENBERGLOSS ANTIFLAME (flame retardant

     LACQUER PRIMER AND TOP LAYER FOR WOODEN OBJECTS 

תכונות:

 • תלת רכיבי לערבוב לפני השימוש ביחס 2:1:1
 • ייבוש מהיר.
 • קל לשפשוף ביום הראשון לאחר הצביעה.
 • אוטם וממלא ביעילות נקבוביות העץ.
 • מצפה בשכבת לכה איכותית עמידת שחיקה ועמידת UV
 • ליישום בשכבות דקות.
 • מונע התפשטות אש.
 • גמיש וקשיח.
 • שקוף.

שימושים:

 • יסוד ועליון שקוף מעכב בעירה לצביעת רהיטי איכות, פרקטים, מבני עץ רצפות ותקרות עץ.
 • יסוד ועליון שקוף לרצפות פרקט עץ ביתי, ציבורי ואולמות ספורט מונע התפשטות אש.
 • יסוד ועליון שקוף מעכב בעירה לצביעת פסלי עץ, ארגזי רוח מעץ, פרגולות וריהוט גן וכו'
 • יסוד ועליון שקוף מעכב בעירה אוטם לריהוט עתיק ויוקרתי .

נתונים טכניים:

 • חלק א' – ניתן לערבוב ידני בקלות ולאחר 5 דקות תתקבל תמיסה אחידה וחלקה.
 • חלק ב' – יהיה שקוף וצלול.
 • עמידות באחסון – 24 שעות ב 570 ללא הפרדות וקלקול,
 • כיסוי תאורטי – 1 ליטר ל 6-10 מ"ר.
 • כיסוי מעשי לשכבה של 150 מיקרון – 1 ליטר ל 6-7 מ"ר.
 • עובי שכבה מומלץ – 75 מיקרון יבש.
 • מספר שכבות מומלץ – 2
 • גמישות – 1 מ"מ (sheen)
 • צפיפות –  9-1.1gm\cm3     
 • צמיגות ממוצעת Aּ+B – 2-4 sec
 • נוקשות – 3 Dg (אריקסון)
 • יחס בסיס למקשה – 2:1
 • זמן עמידות צבע מדולל באריזה – 6 שעות (גידול צמיגות לא יותר מ 6 שניות מצמיגות מקורית)
 • דקות טחינה – מט 5 > הגמן
 • ברק ב 600 – מט %5 >
 • פוט לייף = זמן עבודה מרגע ערבוב B+A – 4> שעות.
 • עמידות במים מזוקקים 24 שעות – ללא איבוד אדהזיה או קורוזיה שעה לאחר ההוצאה מהנוזל.
 • עמידות בפחמימנים – ללא איבוד אדהזיה שעה לאחר ההוצאה מהנוזל.
 • עמידות בשמן 1250 24 שעות בOC 121- ללא איבוד אדהזיה 4 שעות לאחר ההוצאה מהנוזל.
 • עמידות בשמן הידראולי24 שעות בOC 66  – ללא איבוד אדהזיה 4 שעות לאחר ההוצאה מהנוזל
 • עמידות בדלק סילונים – 7 ימים בטמפ' חדר – ללא איבוד אדהזיה 4 שעות לאחר ההוצאה מהנוזל
 • עמידות בחום – O C121 במשך 60 דקות. ללא שינויי גוון עד דלתא E =1.
 • תא לחות – 30 יום בלחות 100% בטמפ' OC49 ללא איבוד אדהזיה או פגיעה בפילם שעה לאחר ההוצאה מהנוזל
 • שוק תרמי – ללא איבודי אדהזיה.
 • % מוצקים בנפח –% 66

מכיל:

 • פוליאול מתאים.
 • מלאנים, אבקות מילוי רכות לשפשוף קל.
 • מעכבי בעירה.
 • חומרי הגמשה מיוחדים.
 • סולבנטים, תוספים.
 • בחלק ב' המקשה – איזוציאנט הרכב מיוחד.

גוון:

 • שקוף ,

ברק:

 • מט.
 • משי.

ייבוש למגע:

 • 20 דקות

ייבוש בין שכבות:

 • 20 דקות, ייבוש סופי – 8 שעות.

 ייבוש לליטוש:

 • 6 שעות.

 שיטות יישום:

 • הברשה, גלילה, התזה.

 דילול:

 • להתזה – 10-20% מדלל 11 – D לחץ 3-4 אט'.
 • הברשה\גלילה – ניתן ללא דילול או עד 20% במדלל 11 – D
 • בקיץ להאטת הייבוש במידה ונוצר OVER SPRAY מומלץ להוסיף רטרדר.
 • איירלס – 5-10% מדלל D-11 לחץ 4-5 אטמ'

 הכנת שטח:

 • ניקוי יסודי מאבק, שומן, לכלוך וצבע רופף.
 • שפשוף בניר זכוכית להסרת גרגרים ונישוף בלחץ אויר. הסרת שאריות דבק במידה ויש.
 • מרח בייץ בגוון רצוי במידה ונדרש גוון (מהגוני, אגוז,אורן, פוליסנדר וכו')
 • יישם שכבה ראשונה של איזולציה אנטיפליים, המתן לייבוש ולטש קלות. נקה אבק ויישם שכבה שנייה. לאחר הייבוש לטש ונקה, השטח מוכן לציפוי בלכה דנברגלוס אנטיפליים.

 צבע יסוד:

 • המוצר הינו יסוד ועליון.

 אריזה:

 • 1+0.5+0.5 = 2 ליטר
 • 2+1+1= 4 ליטר
 • 5+2.5+2.5 = 10 ליטר

 אחסון:

 • במקום קריר ומוצל בטמפ' החדר עם אוורור נאות.
 • הקפד על מכסים סגורים הרמטית.

 חיי מדף:

 • 24 חודשים חלק א' – הבסיס
 • 12 חודשים למקשה – חלק ב', באריזה המקורית.

ניקוי כלים:

 • מדלל 11-D בתום הצביעה.

 בטיחות:

 • לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
 • דליק, הרחק ממוקדי חום, אש וגיצים. אסור העישון בזמן העבודה.
 • הקפד על אוורור נאות בזמן היישום. במידת הצורך יש לספק אוויר.
 • חבוש משקפי מגן, כפפות עמידות בסולבנטים, ביגוד מגן.
 • במקרה פגיעה – פנה מיד לטיפול רפואי.
 • הקפד לקרוא בעיון הוראות הבטיחות על התווית

 אזהרה:

 • אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו על ידנו.
 • הימנע ממגע עם העור והעיניים, גורם ליובש וגירוי העור. במגע יש לשטוף עם הרבה מים זורמים ולפנות לטיפול רפואי.
 • במידה והמקשה הפך חלבי, אין להשתמש בו אלא להחליפו בחדש.

 ביקורת איכות:

 • במעבדות מפעלנו בהתאם למפרט MIL-C-PRF 85285C ומפרט MMS-420.
 • ISO 9001-2015

 לתשומת לב המשתמש:

מפרט טכני זה הנו למידע כללי בלתי מחייב בלבד. המוצר הנו מוצר מקצועי לבעלי מקצוע בלבד אשר רכשו כבר ניסיון קודם ביישומו. אין הכתוב במפרט זה משמש כתחליף לייעוץ\הדרכה ע"י יועץ\מדריך מורשה. חובה ליישם תחילה על שטח קטן לבדיקת התאמה לפני יישום שטחים גדולים. תוכן מפרט זה משתנה עם הזמן ומוכנסים בו עדכונים, יש לבקש גרסאות עדכניות. שמות יועצים\מדריכים מקצועיים ניתן לקבל טלפונית. יש לקרוא הוראות בטיחות MSDS של המוצר לפני התחלת עבודה עמו.

מיוצר על ידי דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ, ת.ד. 690 שדרות,  80100, שהוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי בהתאמה לתקן ISO 9001-2015

לפרוייקטים נוספים לחצו כאן